Menu

Lämmitystapojen vertailua ja valintaa


Palkkaa ilmanvaihtokanavan suunnitteluun ammattilainen

Ilmanvaihdolla on todella tärkeä tehtävä rakennuksessa. Tehokkaalla ilman vaihtumisella voidaan vaikuttaa suuresti niin rakennuksen kuin siellä oleskelevien ihmistenkin terveyteen. Tässä artikkelissa käsittelemme ilmanvaihdon periaatteita. Puhdas ilma on terveyden kannalta olennainen asia Ilmanvaihdon tehtävä on tuoda rakennukseen raikasta, puhdasta ilmaa ja viedä pois käytetty, hiilidioksidipitoinen ja kostea ilma. Ihmisen terveydelle on todella tärkeää, että hengitetty ilma on puhdasta. Rakennuksen terveyden kannalta taas on olennaista, ettei ilmassa ole liikaa kosteutta. Kosteutta ja hiilidioksidia syntyy ihmisen hengittäessä, jolloin niitä poistuu ihmisen keuhkoista. lue lisää 

Maalämpö verrattuna muihin lämmitysmuotoihin

Monet miettivät varsinkin uutta kotia rakentaessa mikä lämmitysmuoto olisi paras kodille. Lämmitysmuotoja onkin useampia ja voi olla vaikeaa päättää mikä sopisi itselleen parhaiten. Tässä kirjoituksessa keskitymme suosituimpiin lämmitysmuotoihin Suomessa ja vertailemme niitä hieman myös.   Mitä on kaukolämpö? Kaukolämpö on erityisen toimiva valinta tiheään asutuilla alueilla, joissa sen siirtokustannukset jakaa useampi talous. Tästä syystä kaukolämpö on myös edullisempaa näillä alueilla kuin muualla. Se on myös yksi pitkäaikaisempia lämmitysmuotoja ja tällä hetkellä se kaikista yleisin Suomessa. lue lisää 

minusta

Lämmitystapojen vertailua ja valintaa

Kiinnostaako eri lämmiysratkaisut? Tulit oikeaan paikkaan, sillä täällä kerrotaan eri lämmitystavoista Suomessa, sekä vertaillaan myös niitä toisiinsa. Käydään läpi eri lämmitystapojen hyviä ja huonoja puolia, kustannuksia, asennusta ja käyttöä. Puntaroimme eri vaihtoehtoja monista eri näkökulmista. Myös eri rakennustyyppeihin perehdytään tarkemmin, sillä eri rakennukset voivat tarvita hyvin toisistaan poikkeavia ratkaisuja. Mielenkiinnosta kurkataan myös naapurimaihin, että miten he hoitavat lämmitysasioitaan ja minkälaisia eroja niissä on Suomeen. Toinen mielenkiintoinen näkökulma tuodaan historian kautta, eli katsotaan minkälainen historia eri lämmitystapojen takana on ja kuinka ne ovat muuttuneet vuosien aikana. Mutta pääosin keskitytään tähän päivään ja käytännön neuvojen antamiseen. Toivottavasti saat paljon hyötyä lämmitystavan valintaan ja pystyt tekemään päätöksiä varmemmin mielin.

Kategoriat

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

Palkkaa ilmanvaihtokanavan suunnitteluun ammattilainen
12 November 2020

Ilmanvaihdolla on todella tärkeä tehtävä rakennuks

Maalämpö verrattuna muihin lämmitysmuotoihin
17 April 2020

Monet miettivät varsinkin uutta kotia rakentaessa

tag